×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

สรรพสินค้าเซ็นทรัล

  Bangkok, Thailand   
 
 

Central Embassy is establishing a new definition of restaurant, where it is not about what you are looking for a comforting family get together but a cool hangout spot to catch up with friends.

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 
 


 
Address
อาคารเซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
บุษยมาส
CDG Recruitment Sourcing Department Manager
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.facebook.com/cdgrecruitment
Landing Page