×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.05.2024 | Viewers 1,557
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1 มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Housekeeping Manager หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
2 มีความสามารถในการวางแผน จัดการเวลา และการบริหารจัดการทีมงาน
3 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ
4 มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้กำลังด้วยการทำงานเป็นทีมได้
5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและกระบวนการในการทำความสะอาด
6 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
Job Details
รายละเอียดงาน
1 ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้านและสามารถประสานงานกับแผนกอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน
3 เตรียมขั้นตอนมาตรฐานของการทำงานให้แก่พนักงานในแผนก เพื่อให้ทุกคนมีขั้นตอนในการทำงานเหมือนกันและตรงกัน
4 สั่งซื้อของใช้ในแผนกแม่บ้านโดยผ่านแผนกจัดซื้อ วางแผนงบประมาณในการดำเนินการต่างๆของแผนก
5 แก้ปัญหาการร้องเรียนและการร้องขอของลูกค้าที่ใช้บริการ
6 ให้ความรู้และอบรมพนักงานในแผนกแม่บ้าน
7 ควบคุม/ดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรม
การตั้งมาตรฐานใช้เวลาในการทำความสะอาดห้องพัก
8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
9 เช็ค รายงาน Occupancy ในแต่ละวัน ปรับสถานะห้องพักให้เป็น VC จัดโครงสร้างและแบ่งงานให้กับทุกคนในแผนก
10 ประชุมพนักงานในแผนกแม่บ้านประจำวัน จัดการฝึกอบรม
11 ประเมินการทำงานของพนักงานในแผนก
12 ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนก
13 ตรวจรายงาน Inventory ประจำเดือน
14 ตรวจเช็คตารางการทำงาน ของพนักงานในแผนก ก่อนส่งฝ่ายบุคคล
15 ตรวจเช็คใบลา สาย ขาดงาน ของพนักงาน ก่อนส่งฝ่ายบุคคล
16 สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้
17 สามารถพิจารณาความผิดพนักงานได้ การเสริมสร้าง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน
18 สามารถคัดเลือกพนักงานใหม่ร่วม กับแผนกบุคคลได้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.06.2024
Technician ช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2024
พนักงานบัญชีทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Sales Tour Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.06.2024
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2024
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2024
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
21.06.2024
พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2024
European Cook กุ๊กยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด