×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pinnacle Hotels,Resorts & Spa

  Bangkok, Thailand   
 
 
A well - established local hotel chain over 20 years with multiple city and resorts properties with primary European tourists.
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
21.06.2024 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024 Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.06.2024 Technician ช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2024 พนักงานบัญชีทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024 Sales Tour Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.06.2024 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2024 Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2024 Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
21.06.2024 พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2024 European Cook กุ๊กยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 


 
Address
โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี ปาร์ค โฮลเต็ล 17 ซ.งามดูพลี พระราม 4 (โทร.086-059-5065) [email protected] โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน 37/2-11 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (โทร.064-152-1618) [email protected] โรงแรมพินนาเคิล รีสอร์ท สมุย 26/19 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี (โทร.077-427-308) [email protected] โรงแรมพินนาเคิล เกาะเต่า รีสอร์ท 26/20 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี (โทร.088-737-3817) [email protected](เกาะเต่า)
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณนันทิดา โรงแรมพินนาเคิลลุมพินี ,คุณญาณนีวรรณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน , คุณลัดดา โรงแรมพินนาเคิล รีสอร์ท สมุย , คุณจักรดุลย์ โรงแรมพินนาเคิล เกาะเต่า รีสอร์ท
Personnel Dept.
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)pinnaclehotels.com
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด