×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2024 | Viewers 830
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor's degree in accounting, finance, business administration, or a related field is typically required.
- Several years of experience in cost accounting, financial analysis, or related roles. Experience in a supervisory or leadership capacity is often preferred.
- Strong understanding of cost accounting principles, techniques, and methodologies. Knowledge of standard costing, activity-based costing, and variance analysis is important.
- Proficiency in financial analysis techniques, including the ability to analyze cost data, identify trends, and interpret financial information.
- Strong analytical skills are essential for conducting cost analysis, identifying cost drivers, and evaluating cost-saving opportunities.
- Effective communication skills are important for communicating cost control strategies, findings, and recommendations to stakeholders.
- Excellent attention to detail is crucial for accurately analyzing cost data, identifying discrepancies or anomalies, and ensuring the integrity of financial information.
- Problem-Solving Abilities: The ability to identify cost-related problems or inefficiencies, develop creative solutions, and implement corrective actions is important.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Conducting cost analysis to identify areas of potential cost savings, cost overruns, and inefficiencies. Analyzing cost data, trends, and variances to provide insights and recommendations for improving cost control measures.
- Assisting in the development and management of departmental budgets. Monitoring actual expenses against budgeted amounts.
- Generating regular financial reports and analyses related to cost control activities.
- Overseeing inventory control processes, including inventory tracking, valuation, and reconciliation.
- Collaborating with procurement and vendor management teams to negotiate favorable terms with suppliers and vendors. Evaluating vendor performance, pricing, and quality to ensure cost-effective purchasing decisions.
- Ensuring compliance with internal controls, financial regulations, and company policies related to cost control activities.
- Collaborating with other departments, such as finance, procurement, operations, and project management, to coordinate cost control efforts and achieve organizational goals.
- Providing assistance and support to internal stakeholders, including department managers and project managers, to address inquiries or issues related to cost control.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด