×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.03.2020 | Viewers 12,794
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">-
Bachelor- s Degree in IT Engineering, Computer Science
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">

- At least 2 years of experiences in maintaining computer, Network &
Server, internet connection technologies including Data Backup and antivirus
solutions
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:TH"> 
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">

- Familiar with prevalent networking, security technology including Windows
servers, Network Intrusion, Firewall and security equipments
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">

- Knowledge in network design specializing in LAN network architectures and
access method designs.
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:TH"> 
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">

- Strong administration experience in system and network and good service skill
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">

- Proven experience working alone and part of a team.
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">

- Good command of spoken and written English.
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH"> 
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:TH">

- Understands and applies basic knowledge of information technology and
associated tools of their technical specialty to support attainment of team and
department objectives.
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:TH"> 
Job Details
รายละเอียดงาน

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Involve or lead in network design
including campus LAN and networking.
"Times New Roman"">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

- Defines, designs and implements network communications and solutions.
mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 

- Manages load configuration of central data communication processor and makes
recommendations for purchase or upgrade of data networks and equipment.
mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 

- Coordinates terminal orders and cable installation, network system planning,
installing, monitoring, testing and servicing.
"Times New Roman"">  mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

- Provide technical support for company- s Hardware, Software, Network system
and other OA equipment
  "Times New Roman"">

- Monitor System capacity of company- s Hardware, Software, and Network
performance level
 

color:#336699">สวัสดิการ color:#336699">:mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Social Security, Health Insurance,
Group Insurance, Uniform, Bonus, and ect...


ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---