×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.01.2019 | Viewers 3,478
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Good English Speaking and writing skills
Job Details
รายละเอียดงาน
- Anticipate guest needs and handle
guest inquiries in a helpful and attentive manner.

- A complete knowledge of hotel
policy and procedures

- Handle and relaying of guest
messages, voice mail and facsimiles in an efficient, timely manner as per Hotel
Muse policy

- Handle all emergencies according to established procedures

- Ensure all customer complaints are reported to Duty Manager in a timely and professional
manner.

- Ensure all guests experiencing a problem receive an immediate response along with
satisfactory resolved, any promised compensation is delivered and all guests
receive appropriate follow up in a timely and professional manner.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.05.2019
Kitchen Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Assistant Sales Corporate Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Sales Manager - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.05.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Guest Relation Officer (Chinese speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Guest Experience Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Assistant Digital Marketing Manager - Online
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Assistant Digital Marketing Manager - Website
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Guest Relation Manager(F&B)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Room Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Room Service Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] - Medici
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Assistant Restaurant Manager - The Speakeasy [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Waitress and Waiter - The Speakeasy[พนักงานเสริฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Chef de Partie - BBT
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Learning & Development Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register