×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.01.2020 | Viewers 1,318
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Male or Female
-Age between 33-40 Years old.
-Positive Attitude
-Experiences with FO Job for minimum 5 Years
- Fluent english.
***Excellent leadership skills with demonstrated abilities to resolve diverse problems, to understand the importance of structure, organization, resource management and to complete critical tasks in a timely manner.
Job Details
รายละเอียดงาน

Technical Responsibilities

- Supervised the operation of the Front of the house as well as back office
- Ensure communication between all sub-department is properly done by using the right channel of delegation
- Overview department performances by analytical to enhance most effective operation within his department
- To be supportive and implement method of works according to development plan to ensure all staff has sufficient knowledge.Commercial Responsibilities

- Front Office Manager is designate to advised all department involved of procedure change and always revise on procedure by notification from Management.
- Ensure smooth operation, avoiding severely mistakes or complaint and initiated preventive action and resolved professionalism, created amicable relations with clients
- Ensure and always in direct communication between Sales & Marketing for all special event or information and transmit to all to his department
- Timely attend Internal , Daily , Weekly or Monthly meeting ( Reason or replacement need to be informed to The Management prior absence )
- Closely supervision recommends improvements in operation especially in the following aspects of developing better service standard, increase in revenue and reduction of cost.
- Must be always in direct communication with Sales and Marketing department for all special events and transmit all information to his department.
- Prepare annual capital/operating budget and to ensure that it- s expenditure is kept within the budget by presenting the profit and loss statement on monthly basis

Human responsibilities & Training

- Plans and organizes periodical departmental training for staff in the areas of courtesy, efficiency, grooming and job knowledge (especially for new staff).
- Evaluate all staff and make appraisal with personal development review by yearly basis
- Ensure good atmosphere, cleanliness , security awareness within work area and ensure that staff are fully aware of it.
- Convene meetings with personal at regular interval for information purposed
- Ensure that internal training courses be organized as well as training program and training session and create measurable method by coordinate with Training department
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
01.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2020
Commis III (Buttercup)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
01.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register