×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.12.2019 | Viewers 5,072
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้
-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

Job Details
รายละเอียดงาน
-สรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้างาน
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานและเว็ปไซค์สมัครงาน
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น คีย์ประวัติ สัญญาจ้าง เป็นต้น
-จัดทำเอกสารใบประเมินผ่านทดลองงาน
-ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน/บันทึกใบลา
-งานด้านธุรการ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
-ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกอบรมภายในและภายนอก
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม / ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (Health & Life Insurance)
- วันหยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Leave)
- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน (Enhance knowledge & skills programs)
- เงินค่าบริการ (Floating Service Charge)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคาระห์พนักงาน
- สนใจสมัครส่ง resume มาที่ คุณอรชร
Email :[email protected]
- สอบถามเพิ่มเติม 02-661-2999 ต่อ 537-539
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Orachorn Pechjan (Assistant Human Resources Manager)
666 Thanarat Road, Moo See, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 นครราชสีมา
เว็บไซต์ : www.scenicalgroup.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
04.12.2019
Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) - ( Base Khao Yai )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
04.12.2019
Driver [คนขับรถผู้บริหาร]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
04.12.2019
Safety Manager ( Base Khao Yai )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
After Sales Service Manager (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
04.12.2019
Customer Service & Sale Manager (Development)(Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Greenery Resort-Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Engineering Supervisor - GPM
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
04.12.2019
Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Human Resources Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Foresta Khaoyai(Pre Opening)-HR Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Greenery Resort- F&B Manager(Banquet)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Admin Marketing (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.12.2019
Senior Marketing manager (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Digital Marketing (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Senior Graphic Designer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.12.2019
Human Resource Manager (ฺBase Khao Yai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register