×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.12.2019 | Viewers 7,012
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- สามารถพูดสื่อสารภาษอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้
- มีใจรักงานบริการ
- ทำงานเป็นกะ และเป็นทีมได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
- ตรงต่อเวลา
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- รอรับลูกค้าที่สนามบิน
- ประสานงานกับ Agency ที่รับจองห้องพัก
- อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่จะเข้าพักโรงแรม
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
- เงินพิเศษกรณีอายุงานครบปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ+พวงหรีด
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---