×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ราชกรีฑาสโมสร

  Bangkok, Thailand   
 
 

สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) ประกอบกิจการเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก รวมทั้งสิ้นมากกว่า 30,000 คน รวมทั้งให้บริการด้านห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง และในแต่ละเดือนก็จะมีการแข่งม้า 2 ครั้ง


สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีสวัสดิการให้กับพนักงานจำนวนมากนอกจากเงินเดือน ได้แก่ ค่าครองชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ


 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
03.08.2021 Membership Services Manager (RBSC Polo Club)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Accounting Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 House Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Pantry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 ผู้ช่วยกุ๊ก (รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
03.08.2021 Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2021 พนักงานบัญชี (F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 


 
Address
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณยุวดี
020287272 ต่อ 1282
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
http://www.rbsc.org/
Landing Page