×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.11.2019 | Viewers 2,527
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 40-45 ปี
- ชาย/หญิง
- ปริญญาตรี ทางด้าน Human Resource Management
- ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD 3 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันสูงได้
- มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล (Human Resource Management)
- ดูแลฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Training and Development)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
- ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
- เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฏหมายแรงงาน
- ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
- บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
- สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
- สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตรการลาออกของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการหน้าร้าน
- บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคลากร

-
Welfare
สวัสดิการ
-เครื่องแบบพนักงาน
-เงิน Service Charge
-อาหารพนักงาน
-เงินประกันสังคม
-เงินทุนการศึกษาบุตร
-งานเลี้ยงพนักงาน
-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรเสียชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากเงินประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.07.2020
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง-Maintenance Assistant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.07.2020
Electrician - ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
01.07.2020
Air conditioning and refrigeration maintenance technician - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็น
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.06.2020
Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.06.2020
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.06.2020
Guest Service Agent [GSA] ประจำโรงแรม Buddy Oriental Riverside จ.นนทบุรี
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.06.2020
Bakery Chef de Partie (โรงแรมบัดดีโอเรียนทอลริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.06.2020
Creative / Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
23.06.2020
Commis I,II,III (ครัวไทย จีน ยุโรป ประจำโรงแรมที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.06.2020
หัวหน้าพนักงานล้างจาน (ประจำร้านสองฝั่งคลอง ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2020
Executive Chef (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register