×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.07.2022 | Viewers 15,900
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3.เคยรับราชการทหาร,เรียนวิชาทหาร หรือเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมาก่อน
4.ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและตรวจตราไม่ให้ทรัพย์สินของสมาคมฯสูญหาย, ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ,ตรวจเช็ครถของสมาคมฯที่เข้า - ออก สมาคมฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมฯ, ตรวจเช็ครถและบุคคล ที่จะผ่านเข้า - ออก สมาคมฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อสมาคมฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานเป็นกะ กะละ 8 ชม.
Welfare
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- เงินกู้ยืมยามฉุกเฉิน
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงานฟรี
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- ประกันชีวิตหมู่
- มีวันหยุดพักร้อน ปีละ 10 วัน (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินโบนัสประจำปี (มีทุกปี)
- การช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตร
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (020287272 ต่อ 1282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.07.2022
Cook
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Director of Golf
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Identity Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Supervisor (แผนกอาคาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
พนักงานประจำจุดคัดกรอง(รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
พนักงานล้างจาน (รายวัน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Web Administrator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (การแข่งม้า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Bar boy/ Bar Girl
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Sr. Officer (Admin.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Night Duty Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Assistant IT Manager (Infrastructure and Security)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
บิลเลียดมาร์คเกอร์/ บิลเลียดมาร์คกี้
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Assistant Sports Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Assistant Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Assistant Maintenance Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.07.2022
Assistant Grounds Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด