ขอแจ้งลูกค้า www.hoteljob.in.th ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 บริษัทจึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ 088-1478-898 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -​17.30 น.
×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.04.2020 | Viewers 8,091
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3.เคยรับราชการทหาร,เรียนวิชาทหาร หรือเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมาก่อน
4.ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและตรวจตราไม่ให้ทรัพย์สินของสมาคมฯสูญหาย, ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ,ตรวจเช็ครถของสมาคมฯที่เข้า - ออก สมาคมฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมฯ, ตรวจเช็ครถและบุคคล ที่จะผ่านเข้า - ออก สมาคมฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อสมาคมฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานเป็นกะ กะละ 8 ชม.
Welfare
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- เงินกู้ยืมยามฉุกเฉิน
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงานฟรี
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- ประกันชีวิตหมู่
- มีวันหยุดพักร้อน ปีละ 10 วัน (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินโบนัสประจำปี (มีทุกปี)
- การช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตร
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
02.04.2020
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
กุ๊กอาหารยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.04.2020
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register