×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,978
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้บัญชี,ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น มาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2.ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การออกใบกำกับภาษีขาย
3.ควบคุม/ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล,การเก็บเงินเมื่อครบ due,การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ
Welfare
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าบริการ เครื่องแบบ อาหาร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.02.2020
Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.02.2020
Head Of Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register