×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.05.2019 | Viewers 3,353
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Disabled only
รับเฉพาะผู้พิการ
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.02.2020
Assistant Sales Manager/Sales Manager - Wedding
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
Mixologist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
Server - R Bar
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
Bellman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
E-Commerce Manager / Assistant E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register