×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.01.2020 | Viewers 6,196
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-40 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ประสบการณ์แม่บ้าน Supervisor อย่างน้อย 3 ปี
- มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความรู้ความเข้่าใจระบบงานแม่บ้านดี
- เข้างานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบสูง
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยห้องพัก
Welfare
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม
- อาหาร
- เซอวิสชาร์จ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสตามผลงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---