×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.07.2019 | Viewers 6,657
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
4 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- รักงานด้านการทำอาหาร รักงานบริการ
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Barboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Supervisor (Mechanic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant to Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Supervisor (Electric)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register