×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 4,827
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
อายุ 23-40 ปี
ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ การโรงแรม
มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หากมีประสบการณ์งานขายในธุรกิจโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และรักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
ขอบเขตงาน
- ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบการให้ข้อมูลกับลูกค้า รวมทั้งปิดการขาย
- สร้างลูกค้าใหม่ และ สร้างยอดขายจากลูกค้าเดิม
- บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target Sale
- ประสานงานหลังการขาย ให้กับโรงแรมต่างๆของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงน 80,000 บาท/ปี
/ สามี ภรรรยา บุตร (ตามกฏหมาย) 20,000 บาท/ปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรมและพัฒนา
- ศึกษาดูงาน
- กิจกรรมปีใหม่และงานกีฬา
- ทุนการศึกษาบุตร
- โบนัส
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---