×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 631
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chanthaburi
จันทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีความรู้ความสามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
- มีความรับผิดชอบ
- ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์)
- สามารถเป็นวิทยากรในการประชุมต่างๆ ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแล งานแผนกบุคคล แผนกรปภ
-ติดต่องานราชการในส่วนที่เป็นงานบุคคล เช่น กรมแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานหรือ สถาบันการศึกษาในพื้นที
- ติดประสานงานหน่วยงานในพื้นที่
- ร่วมและประสานงานการจัดกิจรรมและร่วมดำเนินการโครงการต่างๆ ที่ทางบริษัทหรือรีสอร์ทจัดขึ้น
- ดูแลความเรียบร้อย และ การออกกฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
- ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าว
- สรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ
-จัดอบรมพนักงานและจัดแผนการอบรมต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
1.หอพัก 2. สวัสดิการอาหารพนักงาน 3. ค่าบริการ( Service Charge) 4.เบี้ยขยัน 5.เงินครบปี 6.ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงาน เข้ารับการรักษาตัว 7.รับขวัญคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง) 8.เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 7.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตร พนักงานเสียชีวิต 9. การตรวจสุขภาพประจำปี 10.พนักงานดีเด่นประจำเดือน(ไตรมาส) และ พนักงานดีเด่นประจำปี 11. ประกันสังคม 12. วันพักผ่อนประจำปี 13. การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---