×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2019 | Viewers 3,769
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
**นักศึกษาจบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงานในด้านช่างไฟฟ้า ระบบอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน**
Welfare
สวัสดิการ
1.เงินค่าบริการ (Service Charge)
2.โบนัส
3.ปรับเงินเดือนประจำปี
4.อาหาร 2 มื้อต่อวัน
5.เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักรีด
6.วันหยุดนักขัตฤกษ์
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ลาคลอดได้ 98 วัน (ตามกฏหมายกำหนด)
9.ลากิจได้ 7 วันทำงาน
10. ลาเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตได้ 4 วันทำงาน
11.ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 15 วันทำงาน
12.ตรวจสุขภาพประจำปี
13.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14.ประกันชีวิตหมู่และประกันสุขภาพ
15.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
16.กิจกรรมนอกสถานที่
17.พนักงานดีเด่นประจำเดือนและประจำปี
18.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
19.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
20.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
21.เงินช่วยเหลือกรณีทำฟัน
22.เงินกู้ฉุกเฉิน
23.สิทธิพักโรงแรมในเครือราคาพนักงาน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณวิไลพรรณ รัตนรักษ์ติยา (แผนกทรัพยากรบุคคล)
75/1 Saladaeng Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.bandaragroup.com/en/hotel/bandara-silom-hotel/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.12.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2019
Night Guest Service Agent [ Night GSA]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2019
Chef de Cuisine (Urgent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2019
Restaurant Manager (Urgent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register