×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.04.2021 | Viewers 5,558
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าครัวโรงแรมไม่ตำกว่า 4 ปีขึ้นไป
3. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้ทุกด้านโดยเฉพาะด้านการทำอาหารให้ตามมาตรฐานที่กำหนด
5. มีแนวคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเน้นความถนัดอาหารไทยและขนมไทย
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ตำแหน่งงานระดับหัวหน้าแผนกครัวโรงแรม
2.บริหารทั้งงานเอกสาร งานภายในแผนกครัวทั้งหมด
3.ฝึกอบรมพนักงานครัว ทั้งด้านการทำอาหารให้ตรงตามมาตรฐานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินเดือน+เซอร์วิสชาร์ต
2. ประกันสังคม
3. ยูนิฟอร์มพนักงาน
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
5. วันหยุดตามประเพณี
6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7. อาหารพนักงาน
8. ประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับฐานเงินเดือน
9. อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---