×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.01.2020 | Viewers 4,789
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชายสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานเป็นเชฟโรงแรมไม่ตำกว่า 3 ปีขึ้นไป
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้
5. มีแนวคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ
Welfare
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนประจำปี
2. ประกันสังคม
3. ยูนิฟอร์มพนักงาน
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
5. วันหยุดตามประเพณี
6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7. อาหารฟรี 2 มื้อ
8. Service Charge
9. อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---