×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.11.2020 | Viewers 835
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำเครื่องดื่ม cocktail และอื่น
- จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องดื่มไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือล้น ซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพแข็งแรง
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Key responsibilities & duties)
- ผสมเครื่องดื่มตามออร์เดอร์ของลูกค้า
- ควบคุมการผสมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณบาร์
- ดูแลควบคุมสต็อก และอุปกรณ์ที่ใช้ในบาร์
- บริหารจัดการพนักงาน และทำรายงานสรุปยอดสต็อกประจำวัน
- จัดทำรายงานเพื่อแสดงต่อ Bar & Restaurant Manager
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ใช้งาน Microsoft เบื้องต้นได้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน ( ตามนโนบายของบริษัทฯ )
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินทุนการศึกษาบุตร (สำหรับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
-โบนัสตามผลประกอบการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.01.2021
Human Resource Manager/HRD [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล] ประจำสาขาแถว ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.01.2021
Marketing Executive R&R and Requirements
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
25.12.2020
Sous Chef European Food
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register