×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.08.2019 | Viewers 2,621
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Patong
ป่าตอง

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เรียนจบสาขาที่เกี่ยวข้องมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสัญชาติ ไทย เท่านั้น
- มีความซื่อสัตย์
- เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- มีอัธยาศัยดี
- เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์
- สุขภาพแข็งแรง
- สามารถอ่าน, พูด, เขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะ และล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบ และจัดการปัญหาภายในพื้นที่โรงแรม
- เตรียมการซ่อมบำรุง ห้องพัก พื้นที่ภายในโรงแรม
- ดูแล รักษาระบบประปา ครัว เครื่องกล ระบบไฟฟ้า สิ่งของอุปกรณ์ภายในโรงแรม ให้อยู่สภาพที่ดี และสามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ทำการบำรุงรักษาห้องพักแขกให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
- ทำรายงานปัญหาการบำรุงรักษา ซ่อมแซมที่พบเห็น
- ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานเห็นสมควร
Welfare
สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เซอร์วิสชาร์จ
-ยูนิฟอร์ม 3 ชุด
-ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์
-ประกันกลุ่ม AIA
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ลาพักร้อน
-วันหยุดประจำปี
-ลาป่วย
-ลากิจ
-เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
[Urgently] Bangkok - Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
[Urgently] Bangkok - Finance Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
[NAP Krabi] Engineer ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.08.2019
[Corporate Office] Manager of Sales and Revenue
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
[บีทีเอส ราชเทวี] แม่บ้านประจำ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.08.2019
[Bangkok] Guest Service Agent / Waiter / Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.08.2019
[Krabi] Cook / Commis
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.08.2019
[Corporate office] Cluster Sales (Travel Agents & Corporates)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.08.2019
[Urgently] Bangkok - Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.08.2019
[Internship] - Architectural and Construction Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Front Office / Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Information Technology Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Chef / Commis / Cook Helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Finance and Accounting Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.08.2019
[Internship] - Business Development Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.08.2019
[Internship] - Sales & Marketing Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register