×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.10.2019 | Viewers 3,778
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม
- มีใจรักงานบริการ
- บุคลิกภาพดี มีมุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- สามารถทำอาหารและเครื่องดื่มได้
- ให้บริการเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้าที่มารับบริการที่สปา
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ให้บริการด้านอาหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- Service Charge
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ค่าทำฟัน
- ซื้อสินค้าราคาส่วนลดพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินค่าความสามารถทางภาษา
- สวัสดิการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ
- เพื่อนแนะนำเพื่อน
- ฝึกอบรม
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- ของขวัญแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินช่วยค่างานศพครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต)
- วันลาพักร้อน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- งานกีฬาสี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---