×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.08.2019 | Viewers 2,454
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.บุคลิกดี อัธยาศัยดี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ และทักษะด้านงานขายเป็นอย่างดี
6.มีความรับผิดชอบต่องาน มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.สามารถทำงานเป็นกะได้
Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าบริการ(Service Charge)
2.ห้องอาหารสำหรับพนักงาน
3.ห้องพยาบาล
4.ประกันชีวิต(ประกันกลุ่ม)
5.สวัสดิการซักรีด
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7.วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.วันลากิจอื่นๆ
9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณสุดาวัลย์ (Recruitment)
99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand E-Mail [email protected] กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.emeraldhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
Chinese Chef [หัวหน้าครัวจีน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Plumber [ช่างประปา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Commis III - Japanese Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Captain (ห้องอาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.08.2019
Senior IT Manager (ผู้จัดการฝ่ายไอทีอาวุโส)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Recruitment Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.08.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
Sous Chef (หัวหน้าครัวญี่ปุ่น)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Health Club Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Chef De Partie (ครัวไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.08.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Sous Chef (หัวหน้าครัวจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Air-Condition Technician
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register