×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.01.2020 | Viewers 1,658
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2.มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.มีความรู้ และเข้าใจงานทำความสะอาดเป็นอย่างดี
5.มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้านทั้งหมด
2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในแผนก
3.ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้และเคมีภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
4.รักษามาตราฐานด้านความสะอาดสถานที่โดยรวมทั้งหมด
5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
เซอร์วิสชาร์ต
วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 14 วัน/ปี
วันพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน/ปี
วันหยุด 6 วัน / เดือน
ยูนิฟอร์มพร้อมซักรีด
อาหารพนักงาน
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.07.2020
Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.07.2020
Accounting officer Income ( เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.07.2020
นักโภชนาการอาหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.07.2020
Graphic Design
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.07.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.07.2020
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
12.05.2020
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.05.2020
Waitress and Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.05.2020
Admin Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
12.05.2020
Steward (พนักงานสจ๊วต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register