×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.04.2019 | Viewers 2,170
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีความรู้ด้านการทำอาหาร
2. ใช้อุปกรณ์ในครัวเป็น
3. ทำงานได้ทั้งครัวร้อนและเย็น
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ประกอบอาหารตามแต่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนกครัวที่ตนเองสังกัด
2. สนับสนุนการบริหารจัดการจากผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆให้พร้อมต่อการบริการ
4. ต้องมีการเรียนรู้งานจากครัวอื่นๆเพื่อเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตตามสายอาชีพ
Welfare
สวัสดิการ
- เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- การอบรมสัมมนา
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรเสียชีวิต
- กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- มี Service Charge
- มี อาหารพนักงาน วันละ 2 มื้อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.05.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.05.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Captain
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register