×
×
×
×

IEO Abroad

       IEO Study Abroad เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมามากกว่า 15 ปี โดยเป็นสถาบันที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานา ชาติ และเรามีการทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติในหลายประเทศ ซึ่งทางเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและ สถาบัน ในการจัดโครงการต่างๆให้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เครือข่ายระหว่างประเทศ
       • ด้านการศึกษา
        - เรามีการทำงานร่วมกับสถาบันภาษาต่างๆ โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
       มหาวิทยาลัย University of Tasmania รัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย RMIT รัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

       • ด้านการโครงการ
        - Internship UK และ Australia เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียในการจัดทำโครงการ
       ฝึกงานด้านการ โรงแรมให้กับเยาวชนไทยภายใต้วีซ่าการฝึกงานโดยเฉพาะ Internship, Au Pair, Work & Travel, Student Exchange USA
        - เราเป็นสำนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากองค์กรในประเทศอเมริกา ที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลอเมริกาในการดำเนินงานโครงการ โดยมีประสบ
       การณ์การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน Work & Study เราได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากทางสถาบันในประเทศแคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย
       ในการ จัดทำโครงการนี้ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก

       • ด้านบริการเสริม
        - Tax Back เราเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการทำเรื่องภาษีคืนให้แก่ Tax Back สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย
        - Youth Hostel เราทำงานร่วมกับบ้านพักเยาวชนในหลายประเทศเพื่อทำการ สำรองที่พักให้แก่เยาวชนไทยในการเดินทางไปพักในต่างประเทศ

เครือข่ายในประเทศ
       เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิเช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย,หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนานักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลากร เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการทำงานร่วมกับสถานทูตต่างๆ เช่น อเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา และ นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

       Located within Government Complex at Chaeng Watthana in Bangkok, a short drive away from IMPACT Muang Thong Thani, Centra Government Complex Hotel & Convention Centre is designed for guests who are doing business with the government offices in the complex, as well as being a prime new venue for events of any size, as well as wedding parties and concerts. The Government Complex is home to more than 30 official departments and agencies and functions as a small town, having a large number of amenities such as banks, retail shops, restaurants, clinics, and a huge parking lot with total capacity of 1,000 vehicles.

       An easy commute into one of north-Bangkok business districts and the city centre, Government Complex is close to Don Muang International Airport only 10 minutes by car and a 45 minutes drive from Suvarnabhumi Airport via expressway.

:: IEO Studyabroad ::

ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคาร วานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ.เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2650-3532-3 | โทรสาร: 0-2650-3534 | Email : info@ieo.co.th
www.ieostudyabroad.com
ประกาศงานทั้งหมดของ IEO Abroad
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
--- ไม่มีประกาศค่ะ ---