×
×
×
×

IEO Abroad

บริษัท IEO Abroad
       เป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการฝึกงานในต่างประเทศมาอย่าง ยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจนมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายร้อยคนต่อปี โดยสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมถึงระดับมหาวิทยาลัย (Study Abroad) หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel USA) โครงการฝึกงาน (Internship) ที่ครอบคลุมถึง 9 ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย โครงการเรียนและทำงาน (Work and Study) และโครงการเรียน ภาษาระยะสั้น (Summer Course) เป็นต้น

       นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีการประสานงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ สถานทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลผู้เข้าร่วมโรงการอย่างใกล้ ชิดจนได้รับความพึงพอใจอย่างตรงเป้าหมาย ตามนโยบาย

       “มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจไปกับ IEO Abroad”
:: IEO Abroad ::

Room 503/34 18th Floor, 503 KSL TOWER Sriayudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, Thailand

Tel : 02-6426131-2 | Email : [email protected]

www.ieostudyabroad.com

ประกาศงานทั้งหมดของ IEO Abroad
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
--- ไม่มีประกาศค่ะ ---