×
×
×
×

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

       กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้บริการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และให้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจยอมรับในความสำเร็จกับงานเช่าสำนักงาน ศูนย์ การค้า รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

       ด้วยมาตรฐานการให้บริการและคุณภาพ การก่อสร้างและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับการยอมรับในด้านผู้บุกเบิก อาคารเช่าสำนักงานในต่างจังหวัดที่มี ผลงานโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและการบริการด้วยความซื่อสัตย์ประทับใจ จึงทำให้บริษัทฯ ยังคง ความเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ในระดับสูง จนทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าพร้อมการให้บริการ อย่างครบวงจรได้มากขึ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และการให้บริการของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
       1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารพาณิชย์
       2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งแต่ละโครงการ ทางบริษัท ฯ ได้ทำการพัฒนาคุณภาพ และการออกแบบให้ตรงกับ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่อยู่อาศัย
       3. บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย หรือ บริหารจัดการให้กับอาคาร ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการ การบริหารทรัพยากร กายภาพ รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน และความปลอดภัย
วิสัยทัศน์
       “มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

พันธกิจ
        ด้านคุณภาพ : "สร้างความมั่นใจ"
        ด้านลูกค้า : "สร้างความพึงพอใจและผูกพัน"
        ด้านการบริหารจัดการ : "สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง"

นโยบายคุณภาพ
       “มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและการบริการตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า” เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพไว้ โดยจะดำเนินการดังนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)
       บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานยึดมาตรฐานเป็นหลัก
2. ผลิตสินค้าและให้บริการ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
3. ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรดังกล่าวจะสามารถผลิตสินค้าและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและตาม มาตรฐานที่กำหนด
:: บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ::

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 29 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ, 10400

Tel : 026421166 | Fax : 026421005 | E-Mail : [email protected]

job.cpland.co.th
ประกาศงานทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
--- ไม่มีประกาศค่ะ ---