×
×
×
×

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

       Food of Asia บริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ดำเนินธุรกิจบริการร้านอาหารและอื่นๆ ประกอบด้วย ร้านอาหาร So... asean cafe&restaurant ,ร้านกาแฟ So...asean coffee, ศูนย์อาหาร Foodstreet , ร้านอาหารจีนMan Fu Yuan Kitchen, ร้านเค้ก MX cake & bakery

       บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้ารวมถึงกระจาย ความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

:: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ::

14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel : 027855870 | Email: [email protected]

career.thaibev.com

ประกาศงานทั้งหมดของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
--- ไม่มีประกาศค่ะ ---