×
×
×
×

บริษัท เลอ ว็องโดม จำกัด

       Gastronome company definition is “A person Devoted to Refined Sensuous Enjoyment, Especially Good Food & Good Drink”

Mission and Vision
       The ultimate food and beverage management company with a passion for excellent and innovation honoring the individuality and passion for the best food and beverage experience.

People
       People are our greatest asset by highly skilled and decisive leadership Through Sincere engagement, respect and integrity, we create dynamic and passionate team.

Guests
       We genuinely value our guests, who long to return, knowing they are in restaurant that respect the authenticity of a meal, are “the place to be” and where they receive precious and exceptional experiences, while their privacy is respected.

Management
       Management of each business unit know that their prestigious properties are professionally managed, financial performance is optimized, asset value enhanced and individuality retained.

:: บริษัท เลอ ว็องโดม จำกัด ::

968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

T: 02-687-5448 # 1206 / 097-260-4102 | F: 026375475 | Email: rungphet@gastronome.co.th

www.gastronomegroup.com
ประกาศงานทั้งหมดของ บริษัท เลอ ว็องโดม จำกัด
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
--- ไม่มีประกาศค่ะ ---