×
×
×
×

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง


Assistant Banquet Manager
31.07.2020 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,771  คน
กำลังมองหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง