×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน


Cost Controller Manager
27.06.2019 Cost Controller Manager (ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
08.05.2019 Cost Controller Manager (ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi- [ ปราจีนบุรี]
1