×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

S Hotel Group

  Bangkok, Thailand   
 
 

โรงแรมในเครือ S Hotel ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 5 โรงแรม

1.โรงแรมเอส 15 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 15

2.โรงแรมเอส 31 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31

3.โรงแรมเอส 33 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 33

4.โรงแรมเอสรัชดา ตั้งอยู่ที่ รัชดา

5. โรงแรม เอส บ็อกซ์ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. เซอร์วิสชาร์จการันตี 7,500 บาท เดือนไหนได้มากกว่า 5,000 บาท จ่ายตามจริง

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff Party)

4. เงินรับขวัญบุตรคนแรกระหว่างทำงานกับบริษัทฯ

5. อาหาร 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน

6. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ปรับขึ้นตามอายุงาน

7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 15 วัน

8.วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน

9.. เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน

10. เงินกองทุนฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง

11. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

12. ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

13. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน

14. สามารถโยกย้ายไปโรงแรมในเครือ เพื่อขอไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ (หากมีตำแหน่งว่าง)

15. วันหยุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน

16. มีโบนัส และการปรับเงินประจำปี

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
11.02.2019 Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2019 Asst. Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.02.2019 IT Officer [พนักงาน IT] (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
08.02.2019 Human Resource Supervisor (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.02.2019 Reservation Officer (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Steward [พนักงานล้างจาน] (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 waiter (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 concierge supervisor (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Concierge [พนักงานยกกระเป๋า] (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 Guest Service Supervisor (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Public Area Supervisor [หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป] (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Floor Supervisor [หัวหน้าแม่บ้าน] (สาขา S.Ram)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Sound Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.02.2019 Waiter B.Q. (Temp.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] Temp.
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 steward (Temp.)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.02.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.02.2019 Asst. Restaurant Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 


 
Address
545 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
HR
HR
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.s31hotel.com
Landing Page