×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

S Hotel Group

  Bangkok, Thailand   
 
 

โรงแรมในเครือ S Hotel ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 5 โรงแรม

1.โรงแรมเอส 15 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 15

2.โรงแรมเอส 31 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31

3.โรงแรมเอส 33 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 33

4.โรงแรมเอสรัชดา ตั้งอยู่ที่ รัชดา

5. โรงแรม เอส บ็อกซ์ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. เซอร์วิสชาร์จการันตี 7,500 บาท เดือนไหนได้มากกว่า 5,000 บาท จ่ายตามจริง

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff Party)

4. เงินรับขวัญบุตรคนแรกระหว่างทำงานกับบริษัทฯ

5. อาหาร 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน

6. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ปรับขึ้นตามอายุงาน

7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 15 วัน

8.วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน

9.. เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน

10. เงินกองทุนฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง

11. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

12. ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

13. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน

14. สามารถโยกย้ายไปโรงแรมในเครือ เพื่อขอไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ (หากมีตำแหน่งว่าง)

15. วันหยุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน

16. มีโบนัส และการปรับเงินประจำปี

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
24.09.2018 Assistant Director of Sales and Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.09.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.09.2018 Assistant Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.09.2018 Public Area Attendant [แม่บ้านพื้นที่ทั่วไป]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.09.2018 Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.09.2018 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
19.09.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.09.2018 Waiter B.Q. (Temp.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.09.2018 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.09.2018 steward (Temp.)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.09.2018 Concierge [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.09.2018 Asst. Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.09.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.09.2018 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] Temp.
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.09.2018 Electrical and Sound Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 
 


 
Address
545 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
HR
HR
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.s31hotel.com
Landing Page