×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

S Hotel Group

  Bangkok, Thailand   
 
 

โรงแรมในเครือ S Hotel ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 5 โรงแรม

1.โรงแรมเอส 15 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 15

2.โรงแรมเอส 31 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31

3.โรงแรมเอส 33 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 33

4.โรงแรมเอสรัชดา ตั้งอยู่ที่ รัชดา

5. โรงแรม เอส บ็อกซ์ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 31


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. เซอร์วิสชาร์จการันตี 7,500 บาท เดือนไหนได้มากกว่า 5,000 บาท จ่ายตามจริง

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff Party)

4. เงินรับขวัญบุตรคนแรกระหว่างทำงานกับบริษัทฯ

5. อาหาร 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน

6. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ปรับขึ้นตามอายุงาน

7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 15 วัน

8.วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน

9.. เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน

10. เงินกองทุนฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง

11. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

12. ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

13. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน

14. สามารถโยกย้ายไปโรงแรมในเครือ เพื่อขอไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ (หากมีตำแหน่งว่าง)

15. วันหยุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน

16. มีโบนัส และการปรับเงินประจำปี

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 
 


 
Address
545 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
e-Mail
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
Telephone & Fax
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล