×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Pacific Exclusive City Club

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
24.04.2024 Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2024 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Waiter/Waitress
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
23.04.2024 Commis อาหารแคนทีน/อาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Accounting officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
23.04.2024 พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 


 
Address
Two Pacific Place Building. 12 Fl. (NaNa)
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
e-Mail
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
Telephone & Fax
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด