×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

The Riche Boutique Hotel

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
23.04.2024 Account Receivable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Waiter/Waitress
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2024 Room Maid
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2024 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.04.2024 Commis I
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2024 Demi-Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2024 Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Night GSA
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2024 Account Payable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 


 
Address
111 Ngamwongwan 47 Yak42 Thungsonghong Laksri Bangkok Thailand 10210
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณนัด
Human resource
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.therichehotel.com
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด