×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel

  Bangkok, Thailand   
 
 
เป็นโรงแรม ในเครือ L.S. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ โรงแรม ปิคนิค โฮเทล ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร?
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
15.11.2023 Cook Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2023 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.11.2023 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.11.2023 Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.11.2023 Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.11.2023 Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 


 
Address
39 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
Thanchanok
Human Resources
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
picnichotelbkk.com
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด