×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

บริษัท ซี เจ ซีฟู้ด จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
08.07.2019 Bartender / Bar Maid
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2019 food runner
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.07.2019 Cook (กระทะ / เขียง / ย่าง / นึ่ง / ตัดแต่งอาหารดิบ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.07.2019 Captain (กัปตัน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.07.2019 Supervisor (หัวหน้าส่วนงานบริการ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
08.07.2019 Manager (ผู้จัดการร้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
08.07.2019 Sous Chef (ประจำเอเชียทีค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
08.07.2019 Cashier (ประจำ เอเชีย ทรีค)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.07.2019 server (พนักงานเสิร์ฟ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 
 


 
Address
อาคารมณียา ชั้น 14
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณสุทธิษา ทองกลับ/คุณณัฐวรรณ พุทธรักษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.jumboseafood.com.sg/en/home
Landing Page