×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 
- Chef Man Restaurant (ร้านอาหารจีนเชฟแมน)
- สามารถทำงานช่วงเวลาได้ (10.00 -14.00, 17.00-22.00)
- อาหาร 2 มื้อ
- เงินค่าบริการ
- ประกันสังคม
- ชุดพนักงาน

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 
 


 
Address
Chef Man Restaurant(ร้านอาหารจีน) The Royal Place 2, 6/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 2, ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
ฝ่ายบุคคล
็HR-Recruitment
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
[email protected]
Landing Page