×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nova Intertrade Co.,Ltd.

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
22.11.2023 Bartender [บาร์เทนเดอร์] Lily
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2023 Head Bartender [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์]Lily fu
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.11.2023 Assistant Restaurant Manager - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.11.2023 Restaurant Supervisor - Gigi
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
14.11.2023 Hostesses - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.11.2023 Waitress/Waiter - Gigi
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.11.2023 Captain - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.11.2023 Admin (Restaurant) - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.11.2023 Assistant Restaurant Manager Oskar Bistro
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
06.11.2023 Steward - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.11.2023 Food Runner - Gigi
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 


 
Address
1.ร้านออสก้า สุขุมวิท ซอย 11 2.ร้าน Lily Fu s สุขุมวิท ซอย 11 3.ร้าน Gigi cafe สุขุมวิท ซอย 19 4.ร้าน Gigi dining hall สุขุมวิท ซอย 45 5.ร้าน Iron Balls สุขุมวิท ซอย 45 6.ร้าน Sing Sing Theater สุขุมวิท ซอย 45
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
.
HR
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax

Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด