×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ETHICAL GOURMET COMPANY LIMITED

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
20.06.2024 Head Chef (Japanese Fusion)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 90,001 - 100,000
register
20.06.2024 Demi Chef
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.06.2024 CDP (ครัวจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.06.2024 พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/ Waitress)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.06.2024 Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.06.2024 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
 
 


 
Address
-
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
เป๊กกี้
-
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด