×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

High Active Consultant Co.,Ltd

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
24.04.2024 Admin Purchasing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.04.2024 F&B Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2024 Demi BBQ (บาร์บีคิว/ครัวจีน)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2024 Demi Chef Work | (อาหารจีน)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2024 Pastry Bakery Chef De Partie (ร้าน Sexy Cow หลังสวน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.04.2024 Hostess (ร้าน Sexy Cow หลังสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2024 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2024 Demi Chef (ร้าน Sexy Cow หลังสวน )
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.04.2024 Commis (ร้าน Sexy Cow หลังสวน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.04.2024 Service (พนักงานบริการ) ร้าน Sexy Cow หลังสวน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
 
 


 
Address
-
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณเปิ้ล, คุณอูม
Asst. HR Mgr.
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax

Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด