×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

The Salil Hotel Riverside

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
27.05.2024 Spa & Fitness Trainee
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Housekeeping Trainee
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 HR & Training Trainee
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Kitchen Trainee
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Food & Beverage Trainee
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.05.2024 Dining reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Wellness Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Senior Sales Manager Travel Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Assistant Director of Sales - Travel Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2024 Spa Therapist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.05.2024 Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 


 
Address
-
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
Chutikarn Srichana
-
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)https://thesalilriverside.com/
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด