×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 1,028
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศ ชาย/หญิง
2.อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
3.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. / ปริญญาตรี
4.มีประสบการณ์ในงาน ร้านอาหารหรือโรงแรมหรือบริษัท Catering อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6.มีใจรักในงานบริการและงานโรงแรม
7.มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
8.มีภาวะผู้นำและความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
9.สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ดูแลควบคุม การเตรียมการ การนำเสนอ และการบริการภายในห้องอาหาร รวมถึงคุณภาพของอาหารให้อยู่ในมาตรฐานของโรงแรม
2.ควบคุม รายรับรายจ่ายภายในแผนกให้อยู่ในงบประมาณที่ทางโรงแรมกำหนดไว้
3.ตรวจสอบการตั้งไลน์อาหารเช้า การจัดโต๊ะอาหาร งานต่างๆภายในห้องอาหารและครัว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.คิดโปรโมชั่นต่างๆภายในห้องอาหารให้อยู่สอดคล้องกับเทศกาลและโอกาสต่างๆดูเสมอเพื่อเพิ่มรายได้ของห้องอาหาร
5.บริหารจัดการงานรายวัน และมาตรฐานให้สอดคล้องกับ SOP
6.จัดทำรายงานประจำแผนกให้แก่ผู้บริหารเช่น รายงานยอดขาย รวมถึงเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการขายและการบริหารงาน
7.สามารถสร้างรายได้ของห้องอาหารให้ยอดเป็นไปตามยอดที่ตั้งไว้ (KPI)
8.ควบคุมต้นทุนอาหารร่วมกับแผนกครัว และคอยตรวจสอบอุปกรณ์ สโตร์ สต็อกต่างๆให้อยู่ในความเรียบร้อยและเพียงพอต่อการใช้งานภายในส่วนงานรับผิดชอบ
9.บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
10.บริหารงานภายในทีม รวมถึงควบคุมมาตรฐานลูกน้องภายในทีมให้อยู่ในระเบียบ
11.บริหารงานร้าน True Coffee ให้มียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้และควบคุมมาตรฐานการบริการภายในร้าน
Welfare
สวัสดิการ
Medical expense
Yearly bonus
Provident fund
Birthday gift
New year staff party
Uniform
Medical check up
Group life insurance & accident
Social security fund
Training program
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.05.2019
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.05.2019
Food and Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.05.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.05.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.05.2019
พนักงานประจำร้านกาแฟ True Cofee (ด่วน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.05.2019
HR General Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.05.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.05.2019
F&B Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.05.2019
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register