×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2019 | Viewers 2,919
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.02.2020
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Secretary to Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Health Club Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Commis III - Banquet Kitchen (ครัวจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Director of Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Guest Service Agent [GSA] (Chinese Nationality)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Air-Condition Technician
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Commis I - European Kitchen (ครัวยุโรป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
ผู้ติดตามท่านประธาน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Digital Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Human Resources Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register