×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.12.2019 | Viewers 3,392
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง
วาง/กำหนดมาตรฐานของการบริการ
วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน
ฝึกสอนงานแก่พนักงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- บุคลิกภาพดี
- มีความเป็นผู้นำและมีทีมเวิร์ค
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- มีทัศนคติที่ดี
- รักงานบริการมีความอดทนสูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็น
- ความสามารถในการวิเคราะห์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ชุดยูนิฟอร์มพร้อมซักรีด
- อาหารพนักงาน
- วันหยุด 6 วัน/เดือน
- ประกันสังคม
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
- ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
06.08.2020
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.08.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.07.2020
Technician [ช่างเทคนิค]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.07.2020
Mechanical Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Corporate Sale Manager / Assist. Sale Manager (BKK Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Assistant Director of Sales / Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register