×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.10.2019 | Viewers 1,514
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในระดับหัวหน้า หรือผู้ช่วย แผนกแม่บ้าน
- หากมีประสบการณ์การทำงานจากโรงแรมระดับ 5 ดาวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะระบบการจัดการที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแม่บ้าน พร้อมออกนโยบายการทำงานที่ส่วนที่รับผิดชอบ
- จัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
- รอบรู้ข้อมูลของบริษัทเพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถามหรือพนักงานในปกครองได้
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในแผนกเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน
งานอื่นๆในแผนก
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี
- ผ่านโปร ที่พัก น้ำ ไฟ ฟรี
- ท่องเที่ยว หรือ งานเลี้ยงประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---