×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.11.2019 | Viewers 1,942
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีสินค้าคงเหลือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
- มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสนทนาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

** ปฎิบัติงานที่โรงแรม อักษร ระยองติดต่อสอบถาม033 060 055
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจนับสินค้าทุกสิ้นเดือน สรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
- ตรวจสอบการใช้สินค้า และการเปรียบเทียบยอดขายกับต้นทุนขายของสินค้าแต่ละประเภท
- มีประสบการณ์การจัด Sheet Cost สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
- เข้าใจระบบงานคลังเป็นอย่างดี
- ตรวจเช็คการโอนสินค้าระหว่างสาขาและบันทึกรายการในระบบบัญชี

Welfare
สวัสดิการ
- service charge
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี 2 มื้อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.07.2020
Sous Chef (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.06.2020
Commis I (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.06.2020
Sales Manager (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2020
Guest Service Supervisor ( Xen Hotel Nakhonpathom )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register