×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.02.2020 | Viewers 1,682
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.Working Experience in Marketing Manager or Management level at least 5 years and a successful track record as Marketing Manager.
2.Must be highly motivated, enthusiastic, positive, creative and self-directed with strong initiative and desire for achievement.
3.Excellent communication and presentations skills required.
4.Strong leadership and people skills.
5.Able to work flexible days/hours to meet club activities
6.Fluent in English (speaking , writing and reading) with good interpersonal skills
7.Able to work under pressure and meet deadlines
Job Details
รายละเอียดงาน
1.Functions & manages as the leader of the marketing department for our core Business Units (Golf Club, Sports Club and Hotel).
2.Manages the development of a strategic marketing plan in the market
3.Manages our core Business Units (Golf Club, Sports Club and Hotel) reactive and proactive marketing efforts.
4.Develops and manages the marketing budget to enable development of our core Business Units with specific campaigns, promotions and collateral to drive revenue and objectives.
5.Develops and implement strategies that deliver product and services to meet the expectations of the target.
6.Develops strong partnerships, community and public relations to further increase brand / product awareness.
7.Sets goals and expectations for direct reports.
8.Leads and manages the marketing team effectively and efficiently.
9.Implements the brand- s service strategy and applicable brand initiatives in all aspects of the marketing process and focuses on building long-term, value-based customer relationships that enable achievement of the company- s marketing objectives.
10.Participate any brand needed training and meetings as requested by Executive General Manager.
11.Inform Executive General Manager of potential opportunities or concerns with customers and special projects progress.
12.Represent organization hospitality and clubs professionally always.
13.Strengthening internal communications with other departments and promoting a supportive work environment.
14.Performs other duties, as assigned, to meet business needs.
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. Service Charge
7. ยูนิฟอร์ม
8. อาหาร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.05.2020
Assistant Golf Course Superintendent (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Driver/Bellman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Driver/messenger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Gardener (พนักงานดูแลสวน)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Front Office Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Assistant Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register