×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.02.2020 | Viewers 672
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย 25-40 ปี จบ ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า
-มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยมีประวัติเสีย
-มีทักษะในการขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ
-ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถยนต์และดารแก้ไขขั้นพื้นฐาน
-ทราบเส้นทางต่างๆและทางลัดที่จำเป็นพอสมควร
-สามารถทำงานล่วงเวลารวมทั้งกะกลางคืน
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ขับรถของ บริษัท ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา
2. ขับรถอย่างระมัดระวังและเข้มงวดตามระเบียบจราจร
3. จัดให้มีบริการที่เป็นมิตรและในลักษณะที่สุภาพ
4. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้กับลูกค้า
5. ล้างรถตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้พาหนะพร้อมต่อการใช้งาน และการให้บริการลูกค้าทันเวลา
6. เก็บบันทึกการบำรุงรักษาของรถ
7. บำรุงรักษาพาหนะอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้งบประมาณ


Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพ ผุ้ป่วย นอกใน
-ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
-ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
-วันลาพักร้อน 8- 21วัน
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
-กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.08.2020
Dietitian Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register