×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.08.2020 | Viewers 1,054
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือด้านภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 - 7 ปีทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการน้ำ
ใช้ในสนามกอล์ฟ
6. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร,การจัดการหญ้า, ความรู้เกี่ยวกับพันธ์หญ้า และโรคของหญ้า
7. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย/การใช้เครื่องจักร รถตัดหญ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนามกอล์ฟทั้งหมด
8. มีความเป็นผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ช่วยสนับสนุน และให้ความร่วมมือผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟในการบริหาร การจัดการงานสนามกอล์ฟ และงานภูมิ ทัศน์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเสมอ
2. ช่วยสนุบสนุน การวางแผน วิเคราะห์ และการจัดทำงบประมาณของฝ่าย
3. สามารถบริหารจัดการงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
4. สามารถบริหารจัดการ ระบบน้ำ/การให้ปุ๋ย และอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบริหารจัดการและอบรมบุคลากรในสังกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง

Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหาร
- ประกันสุภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณเกศฎา คำมานิตย์ (คุณเกศฎา คำมานิตย์)
100-100/1 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม. 14 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.08.2020
Golf Course mechanic foreman (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.08.2020
Driver/Bellman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.08.2020
Sports Complex Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.08.2020
Assistant Golf Course Superintendent (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.08.2020
Gardener (พนักงานดูแลสวน)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.08.2020
Merchandising Manager (Golf Club)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
หัวหน้างานแผนกบริการสนามไดร์ฟ / Driving Range Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Housekeeping Administration Officer (ธุรการแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Laundry Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Outlet Supervisor (Driving Range Supervisor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Laundry Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Florist Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Golf Cart Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Cost Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Driving Range Service [พนักงานสนามไดร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.07.2020
Golf Carts Operations
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.07.2020
Florist Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.07.2020
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.06.2020
Night Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.06.2020
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.06.2020
Front Office Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.06.2020
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.06.2020
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register