×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.12.2019 | Viewers 415
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือด้านภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 - 7 ปีทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการน้ำ
ใช้ในสนามกอล์ฟ
6. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร,การจัดการหญ้า, ความรู้เกี่ยวกับพันธ์หญ้า และโรคของหญ้า
7. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย/การใช้เครื่องจักร รถตัดหญ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนามกอล์ฟทั้งหมด
8. มีความเป็นผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ช่วยสนับสนุน และให้ความร่วมมือผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟในการบริหาร การจัดการงานสนามกอล์ฟ และงานภูมิ ทัศน์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเสมอ
2. ช่วยสนุบสนุน การวางแผน วิเคราะห์ และการจัดทำงบประมาณของฝ่าย
3. สามารถบริหารจัดการงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
4. สามารถบริหารจัดการ ระบบน้ำ/การให้ปุ๋ย และอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบริหารจัดการและอบรมบุคลากรในสังกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง

Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหาร
- ประกันสุภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.01.2020
Reception (Pro Shop Staff)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Marketing Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Director of Sales (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
พนักงานล้างจาน (Steward)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Security Manager / Chief Security
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.01.2020
Security Officer (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.01.2020
Sales Manager - Corporate & Events
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.01.2020
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.01.2020
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.01.2020
F&B Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.01.2020
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register